By FJM88NL (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/
4.0)

Relatietherapie

In therapie

RelatietherapieIn je relatie breng je allebei je eigen aard mee. Net als in individuele therapie spelen in een relatie patronen ook een rol. Naast het plezier en de vreugde kunnen  patronen spanningen, ergernissen en ruzies met zich mee brengen. Over het algemeen kun je dat samen met je partner, vrienden of familie oplossen. Soms is er niet voldoende draagkracht en wil je samen in relatietherapie. De wijze waarop ieder mens al dan niet veilig gehecht is als kind, is van grote invloed op de wisselwerking tussen partners. In therapie zijn de interventies er op gericht patronen te (h)erkennen, (h)erkennen van hechtingspatronen, onderzoeken van pijnplekken en vergroten van de onderlinge betrokkenheid zonder verlies van eigenheid. Hierdoor wordt een proces in gang gezet die leidt naar een veilige relatie. Gesprekken, luisteren naar elkaar en experimenten/oefeningen doen en uitwerken zijn de werkvormen.

Bij welke problemen

Relatietherapie kan worden ingezet als partners vaak hevige ruzies hebben, langzaam ‘uit elkaar groeien’,  jaloezie of ontrouw problemen geven of als er problemen zijn in de intimiteit. Tijdens een individueel therapieproces kan relatietherapie ook een aanvulling zijn. Als beide partners er voor kiezen om de relatie te beëindigen dan kan therapie ondersteuning geven in deze fase.